اطلاعات تور کوالالامپور+لنکاوی ویژه آبان فوق ارزان
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور MAL02
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تور کوالالامپور+لنکاوی ویژه آبان فوق ارزان

هتل مای تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,100,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : فیو (تنگابیچ) | قیمت اتاق یک تخته : 3.770.000 تومان است .

هتل دبلیو پی کوالالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,110,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : آسیانیا | قیمت اتاق یک تخته : 4.000.000 تومان است .

هتل رویال بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,140,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : آسیانیا | قیمت اتاق یک تخته : 3.960.000 تومان است .

هتل مترو 360 کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,140,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : آسیانیا | قیمت اتاق یک تخته : 4.000.000 تومان است . | وردانت هیل

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,200,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : سنتوری بیچ | قیمت اتاق یک تخته : 4.280.000 تومان است .

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,210,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : سنتوری بیچ | قیمت اتاق یک تخته : 4.280.000 تومان است .

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,210,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : سنتوری بیچ | قیمت اتاق یک تخته : 4.320.000 تومان است .

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,120,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,220,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : سنتوری بیچ | قیمت اتاق یک تخته : 4.360.000 تومان است .

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,220,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,260,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : برجایا بیچ ریزورت | قیمت اتاق یک تخته : 4.550.000 تومان است .

هتل پاسیفیک رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,280,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : برجایا بیچ ریزورت | قیمت اتاق یک تخته : 4.670.000 تومان است .

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,300,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : برجایا بیچ ریزورت | قیمت اتاق یک تخته : 4.740.000 تومان است .

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,410,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : تانجونگ رو (لاکچری) | قیمت اتاق یک تخته : 5.290.000 تومان است .

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,410,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : تانجونگ رو (لاکچری) | قیمت اتاق یک تخته : 5.290.000 تومان است .

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,660,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,430,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : تانجونگ رو (لاکچری) | قیمت اتاق یک تخته : 5.410.000 تومان است .

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,450,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : تانجونگ رو (لاکچری) | قیمت اتاق یک تخته : 5.490.000 تومان است .

هتل هیلتون بای دابل تری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : مریتوس پلانگی قیمت اتاق یک تخته : 5.800.000 تومان است .

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی :مریتوس پلانگی | قیمت اتاق یک تخته : 5.290.000 تومان است .

هتل وستین کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : وستین | قیمت اتاق یک تخته : 6.660.000 تومان است .

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : وستین | قیمت اتاق یک تخته : 6.850.000 تومان است .

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,820,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : داتال | قیمت اتاق یک تخته : 7.320.000 تومان است .

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,920,000 تومان
قیمت نوزاد 700,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی : هتل دانا | قیمت اتاق یک تخته : 7.790.000 تومان است .

تور ترکیبی مالزی کوآلالامپور لنگکاوی یا لنکاوی

خدمات آژانس    

بلیط رفت و برگشت با پروازماهان - صبحانه- 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه - 1 عدد گشت نیمروزی در کوالا با ناهار - یک گشت نیمروزه در لنکاوی -ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان - بلیط داخلی کوالا-لنکاوی-کوالا و سیم کارت رایگان 

توضیحات تکمیلی    

1.نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد . 
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد . 
4. پروازهای کوالا چارتر و هتل های مالزی گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد. 
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده آژانس ثبت نام کننده یا مسافرین می باشد . 
6. فرزند بالای 18 سال حتماً بایدپاسپورت جداگانه داشته باشد .. 
7. هزینه بیمه برای افراد بالای 50 سال هر نفر 50 هزار تومان می باشد که می بایستی به مبالغ تور اضافه گردد .