اطلاعات ارزان ترین تورمالزی+سنگاپور ویژه شهریور96
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL08
مدارک اسکن صفحه اول پاسپورت - اسکن عکس رنگی با پس زمینه سفید

قیمت ارزان ترین تورمالزی+سنگاپور ویژه شهریور96

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : کوالیتی مارلو | قیمت اتاق یک تخته : 4.060.000 تومان است .

هتل دبلیو پی کوالالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,470,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : کوالیتی مارلو | قیمت اتاق یک تخته : 4.400.000 تومان است .

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,680,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : رویال سنگاپور | قیمت اتاق یک تخته : 4.580.000 تومان است .

هتل مترو 360 کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,680,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : چنسلور ات اورچارد | قیمت اتاق یک تخته : 4.580.000 تومان است .

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,700,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : گرند سنترال | قیمت اتاق یک تخته : 4.690.000 تومان است .

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,760,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : کاپتورن کینگز | قیمت اتاق یک تخته : 4.980.000 تومان است .

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,820,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : گرند سنترال | قیمت اتاق یک تخته : 5.060.000 تومان است .

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : ارچارد پاراید | قیمت اتاق یک تخته : 5.320.000 تومان است .

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,860,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : Orchard Parade hotel | قیمت اتاق یک تخته : 5.460.000 تومان است .

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,920,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : پان پسیفیک | قیمت اتاق یک تخته : 5.690.000 تومان است .

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,930,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : پن پسیفیک| قیمت اتاق یک تخته : 5.790.000 تومان است .

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,440,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,090,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : سوئیسوتل | قیمت اتاق یک تخته : 6.240.000 تومان است .

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,540,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,110,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور :شرایتون تاورز | قیمت اتاق یک تخته : 6.460.000 تومان است .

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,120,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : ماندران اورچارد | قیمت اتاق یک تخته : 6.550.000 تومان است .

هتل استریپس جی دبلیو ماریوت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,480,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : کنراد سنتنیال | قیمت اتاق یک تخته : 7.250.000 تومان است .

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,510,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور : ریتز کارلتون میلنیا | قیمت اتاق یک تخته : 8.500.000 تومان است .

خدمات آژانس    

بلیط رفت و برگشت با پروازماهان - صبحانه- 7 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی + ترانسفر بین شهری کوالا-سنگاپور-کوالا(فاصله 5 ساعت زمینی )- ویزای سنگاپور - راهنمای فارسی زبان – سیم کارت به ازای هر اتاق - بیمه مسافرتی - گشت نیم روز شهری در کوالا با ناهار- گشت نیمروز شهری در سنگاپور

تاریخ های رفت تور مالزی با قیمت استثنایی :

20 و 22 و 23 و 24 و 26 شهریور

*** تاریخ های 20 و22 و 23 شهریور دارای 300000 تومان و تاریخ های 24 و 26 شهریور دارای 200000 تومان افزایش نرخ شده اند.

 

توضیحات تکمیلی    

1.نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد . 
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد . 
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد . 
6. فرزند بالای 18 سال حتماً بایدپاسپورت جداگانه داشته باشد . 
7. هرمسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق می گیرد . 
8. مدت زمان اخذ ویزای سنگاپور ده روز کاری می باشد .