اطلاعات ارزان ترین تور کوالالامپور 25و26 تیر
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL05
مدارک اسکن صفحه اول پاسپورت - اسکن عکس رنگی با پس زمینه سفید

قیمت ارزان ترین تور کوالالامپور 25و26 تیر

هتل سندپیپر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,360,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 1.980.000 تومان می باشد .

هتل سانی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,360,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 1.980.000 تومان می باشد .

هتل آرنا استار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,360,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 1.940.000 تومان می باشد .

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.210.000 تومان می باشد .

هتل دبلیو پی کوالالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,440,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.290.000 تومان می باشد .

هتل گرند سیزن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,470,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.330.000 تومان می باشد .

هتل دی مجستیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.590.000 تومان می باشد .

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,500,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.590.000 تومان می باشد .

هتل رویال بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.570.000 تومان می باشد .

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.570.000 تومان می باشد .

هتل مترو 360 کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.570.000 تومان می باشد .

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.570.000 تومان می باشد .

هتل سوئیس گاردن رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.570.000 تومان می باشد .

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,510,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.720.000 تومان می باشد .

هتل سری پاسیفیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,510,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.680.000 تومان می باشد .

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,540,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.830.000 تومان می باشد .

هتل پاسیفیک رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,540,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.870.000 تومان می باشد .

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,560,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.900.000 تومان می باشد .

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,570,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.010.000 تومان می باشد .

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 2.980.000 تومان می باشد .

هتل ایستانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.110.000 تومان می باشد .

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,370,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.210.000 تومان می باشد .

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,370,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.210.000 تومان می باشد .

هتل فراسر رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,370,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.210.000 تومان می باشد .

هتل پولمان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,630,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.230.000 تومان می باشد .

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,660,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.460.000 تومان می باشد .

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,700,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.600.000 تومان می باشد .

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,700,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات قیمت اتاق یک تخته : 3.600.000 تومان می باشد .

خدمات آژانس تور لاکچری لحظه آخری کوالالامپور مالزی

بلیط رفت و برگشت تور مالزی لحظه آخری با پروازماهان - همراه با صبحانه -  7 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان (راهنمای سفر به مالزی) – سیم کارت - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری مالزی مناطق دیدنی ( بهترین زمان سفر به مالزی و سنگاپور )

توضیحات تکمیلی آفر تور کوالای لوکس

1.نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد . 
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد . 
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد. 
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال تور مالزی ارزان اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد . 
6. فرزند بالای 18 سال حتماً بایدپاسپورت جداگانه داشته باشد .. 
7. هزینه بیمه برای افراد بالای 50 سال هر نفر 50 هزار تومان می باشد که می بایست به مبالغ تور اضافه گردد .

8. جاهای دیدنی مالزی را همراه با عکس در بخش جاذبه های توریستی و گردشگری مالزی سایت هورگشت ملاحظه فرمایید.

در این تور شما فقط به فکر بازدید از جاهای دیدنی مثل مرکز خرید برج دوقلو کوالالامپور در برجهای دوقلوی پتروناس مالزی بخصوص دیسکوهای مالزی , فصل حراج و مراکز خرید مالزی و خرید در مالزی ,نوشتن سفرنامه مالزی , و اینکه از مالزی چی سوغاتی بخریم یا در مالزی چی بپوشیم باشید !!!

هزینه های سفر به مالزی

قیمت های هتل های تور مالزی - کوآلالامپور :