اطلاعات آفر تور لاکچری مالزی کوالالامپور تیرماه
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL04
مدارک اسکن صفحه اول پاسپورت - اسکن عکس رنگی با پس زمینه سفید

قیمت آفر تور لاکچری مالزی کوالالامپور تیرماه

هتل سانی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق تک تخت 1.860.000 تومان می باشد.

هتل سندپیپر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,640,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 1.900.000 تومان می باشد.

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,560,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 1.980.000 تومان می باشد.

هتل فدرال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,195,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 2.795.000 تومان می باشد.

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 2.895.000 تومان می باشد.

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 2.895.000 تومان می باشد.

هتل رویال بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 2.895.000 تومان می باشد.

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.095.000 تومان می باشد.

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.095.000 تومان می باشد.

هتل پاسیفیک رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.095.000 تومان می باشد.

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.095.000 تومان می باشد.

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,795,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.295.000 تومان می باشد.

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,895,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.595.000 تومان می باشد.

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,895,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.595.000 تومان می باشد.

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,895,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.995.000 تومان می باشد.

هتل هیلتون بای دابل تری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,895,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.695.000 تومان می باشد.

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,895,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.795.000 تومان می باشد.

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,895,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,895,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 3.995.000 تومان می باشد.

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,995,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 4.195.000 تومان می باشد.

هتل دی مجستیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,095,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 4.195.000 تومان می باشد.

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,195,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 5.495.000 تومان می باشد. | نوع سرویس : DLX

هتل استریپس جی دبلیو ماریوت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,195,000 تومان
قیمت نوزاد 300,000 تومان
توضیحات نرخ اتاق یک تخته 5.495.000 تومان می باشد.

تاریخ تور لوکس مالزی

09 تیر 96، جمعه  _  17 تیر 96، شنبه
11 تیر 96، یکشنبه  _ 19 تیر 96، دوشنبه
12 تیر 96، دوشنبه  _  20 تیر 96، سه شنبه
14 تیر 96، چهارشنبه _ 22 تیر 96، پنجشنبه
16 تیر 96، جمعه _ 24 تیر 96، شنبه
18 تیر 96، یکشنبه _ 26 تیر 96، دوشنبه
19 تیر 96، دوشنبه _ 27 تیر 96، سه شنبه
21 تیر 96، چهارشنبه _ 29 تیر 96، پنجشنبه
23 تیر 96، جمعه _ 31 تیر 96، شنبه

_________________________________

تاریخ های جدید تور مالزی با تخفیف ویژه :

29 تیر 96، پنجشنبه

30 تیر 96، جمعه

01 مرداد 96، یکشنبه

02 مرداد 96، دوشنبه

خدمات آژانس در تور ویژه لاکچری کوالالامپور مالزی   

بلیط رفت و برگشت با پروازماهان - صبحانه - 7 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان – سیم کارت - بیمه مسافرتی - یک گشت نیمروزه همراه با ناهار و یک گشت بازدید از شهرالکترونیکی پوتراجایا 

توضیحات تکمیلی تور مالزی :   

1.نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد . 
3. نرخ تور بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است . لطفا قبل از انجام رزرو جهت کنترل پرنبودن کلاس پروازی مورد نظر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید . 
4. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد . 
5. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد. 
6. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد . 
7. فرزند بالای 18 سال حتماً بایدپاسپورت جداگانه داشته باشد .. 
8. هزینه بیمه برای افراد بالای 50 سال هر نفر 50 هزار تومان می باشد که می بایست به مبالغ تور اضافه گردد .