اطلاعات تور بانکوک پوکت خرداد Bangkok | really cheap Tours
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI12
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج .

قیمت تور بانکوک پوکت خرداد Bangkok | really cheap Tours

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : SUKHUMVIT | نام هتل در پوکت IBIS PATONG | موقعیت هتل در پوکت : PATONG | این هتل فاقد اتاق 3 تخته می باشد . | قیمت اتاق یک تخته 3.390.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,320,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : KHWAENG RONG MUANG موقعیت هتل در پوکت : PATONG این هتل فاقد اتاق 3 تخته می باشد . | قیمت اتاق یک تخته 3.530.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,330,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : MAKKASAN موقعیت هتل در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 3.580.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : PETCHBUR موقعیت هتل در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 3.790.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,450,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : THANON SURAWONG موقعیت هتل در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 4.050.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,490,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : PETCHBURI موقعیت هتل NOVOTEL HKT در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 4.210.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : MAKKASAN موقعیت هتل در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 4.300.000 تومان می باشد. | نام هتل در پوکت : THE KEE RESORT

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : MAKKASAN موقعیت هتل در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 4.300.000 تومان می باشد. | نام هتل در پوکت : CENTERA BLUE MARINE

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : SIAM موقعیت هتل Fishermens Harbour در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 4.300.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,570,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : PRATUNAM موقعیت هتلMillennium در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 4.530.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,660,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : SILOM موقعیت هتل Dusit Thani Laguna در پوکت : BANG TAO | قیمت اتاق یک تخته 5,010,000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,700,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : RIVER SIDE موقعیت هتل Hyatt Regency Phuket در پوکت : KAMALAO | قیمت اتاق یک تخته 5.180.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,790,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : PRATUNAM موقعیت هتل Amari Phuket در پوکت : PATONG | قیمت اتاق یک تخته 5.400.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,930,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : PATHUMWAN موقعیت هتل Centara Grand Beach در پوکت : KARON | قیمت اتاق یک تخته 5.970.000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,180,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,940,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : SATHORN موقعیت هتل Hilton Arcadia در پوکت : KARON | قیمت اتاق یک تخته 6,030,000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,940,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک : SATHORN موقعیت هتل Hilton Arcadia در پوکت : KARON | قیمت اتاق یک تخته 6,140,000 تومان می باشد.

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات ان موقعیت هتل در بانکوک : WIRELESS موقعیت هتل Le Meridien در پوکت : KARON | این هتل فاقد اتاق 3 تخته می باشد . | قیمت اتاق یک تخته 6,300,000 تومان می باشد.

تاریخ های تور بانکوک پوکت :

 
رفت : 16 خرداد / برگشت 24 خرداد
رفت : 17 خرداد / برگشت 25 خرداد
رفت : 18 خرداد / برگشت 26 خرداد
رفت : 19 خرداد / برگشت 27 خرداد
رفت : 21 خرداد / برگشت 29 خرداد
رفت : 22 خرداد / برگشت 30 خرداد
رفت : 23 خرداد / برگشت 31 خرداد
رفت : 24 خرداد / برگشت 1 تیر
رفت : 25 خرداد / برگشت 2 تیر
رفت : 26 خرداد / برگشت 3 تیر
رفت : 28 خرداد / برگشت 4 تیر
 
** ترانسفر بانکوک به پوکت به صورت پرواز داخلی می باشد .
*************
ساعت رفت : 22:10
ساعت برگشت : 22:35
 
خدمات آژانس
 
بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی بانکوک-پوکت- بانکوک + گشت نیمروزی در بانکوک و پوکت + ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند
 
توضيحات 
 
* نرخ نوزاد 630.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000  ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 10000000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس می باشد .
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد .
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد.
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام تور اجباری می باشد.
* کلیه هتل های فوق تا زمان کانفیرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو و موقت می باشد و در صورت عدم کانفیرم ، هتل جایگزین معرفی می گردد
و چنانچه هتل فوق افزایش نرخ داشته باشد ما به التفاوت آن به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد