اطلاعات تورارزان بانکوک + پاتایا خرداد حراج تور
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI11
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج .

قیمت تورارزان بانکوک + پاتایا خرداد حراج تور

هتل دریم تاون پراتونم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,720,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PRATUNAM | نام هتل درپاتایا : MANITA BOUTIQUE |موقعیت هتل در پاتایا :NEAR WALKING ST این هتل فاقد اتاق 3 تخته می باشد .

هتل جی -تو -اس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,720,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PRATUNAM | نام هتل در پاتایا : MIKE GARDEN | موقعیت هتل در پاتایا :3ND ROAD | این هتل فاقد اتاق 3 تخته می باشد .

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,250,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,730,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SATHORN | نام هتل در پاتایا : GOLDEN BEACH | موقعیت هتل در پاتایا :2ND ROAD

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,250,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,730,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SATHORN | نام هتل در پاتایا : A0ONE STAR | موقعیت هتل در پاتایا :BEACH ROAD

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,760,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SATHORN | نام هتل در پاتایا : MANITA BOUTIQUE | موقعیت هتل در پاتایا :NEAR WALKING ST این هتل فاقد اتاق 3 تخته می باشد. نرخ اتاق یک تخته 2.800.000 تومان می باشد.

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,760,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SATHORN | نام هتل در پاتایا : MIKE GARDEN | موقعیت هتل در پاتایا :3ND ROAD | این هتل فاقد اتاق 3 تخته می باشد. نرخ اتاق یک تخته 2.800.000 تومان می باشد.

هتل بانکوک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,420,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,820,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PRATUNAM | نام هتل در پاتایا : VISTA | موقعیت هتل در پاتایا :BEACH ROAD | نرخ اتاق یک تخته 3.020.000 تومان می باشد.

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,890,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :RATCHATHEWI | نام هتل در پاتایا : ASIA PATTAYA | موقعیت هتل در پاتایا :JOMTIEN | نرخ اتاق یک تخته 3.320.000 تومان می باشد.

هتل پراتونام

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,940,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PRATUNAM | نام هتل درپاتایا : THE IMPERIAL | موقعیت هتل در پاتایا :2ND ROAD | قیمت اتاق یک تخته 3.530.000 تومان می باشد.

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,840,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,020,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PRATUNAM | نام هتل در پاتایا : Welcome World Beach Resort | موقعیت هتل در پاتایا :PHRATAMNAK نرخ اتاق یک تخته 3.850.000 تومان میباشد.

هتل بایوک اسکای

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,060,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PRATUNAM | نام هتل در پاتایا : SIAM BAYSHORE | موقعیت هتل در پاتایا :WALKING ST | قیمت اتاق یک تخته 3.530.000 تومان می باشد.

هتل سوکوسول

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,090,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SIAM | نام هتل در پاتایا :( AMARI PATTAYA (TWIN ROOM | موقعیت هتل در پاتایا :BEACH ROAD | نرخ اتاق یک تخته 4.110.000 تومان می باشد.

هتل نووتل پلاتینوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,120,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SILOM | نام هتل در پاتایا : SIGNATURE | موقعیت هتل در پاتایا : 2ND ROAD | نرخ اتاق یک تخته 4.210.000 تومان می باشد.

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,160,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PRATUNAM | نام هتل درپاتایا : رویال کلیف | موقعیت هتل در پاتایا : PHRATAMNAK | قیمت اتاق یک تخته 3.850.000 تومان است

هتل دوسیت تانی بک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,160,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SILOM | نام هتل در پاتایا : DUSIT THANI | موقعیت هتل در پاتایا :BEACH ROAD | نرخ اتاق یک تخته 4.480.000 تومان میباشد.

هتل سنترا گراند ورلد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,180,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :PATHUMWAN | نام هتل در پاتایا : Centara Grand Mirage | موقعیت هتل در پاتایا :NAKLUA | قیمت اتاق یک تخته 4.790.000 تومان می باشد.

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,210,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SATHORN موقعیت هتل در پاتایا :2ND ROAD | نام هتل در پاتایا : Centara Grand Mirage | قیمت اتاق یک تخته 4.880.000 تومان میباشد.

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,300,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SURAWONG موقعیت هتل در پاتایا :PHRATAMNAK نام هتل در پاتایا : INTERCONTINENTAL | نرخ اتاق یک تخته 5.250.000 تومان می باشد.

هتل پلاز آتنی رویال مردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,300,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :WIRELESS موقعیت هتل در پاتایا :PHRATAMNAK نام هتل در پاتایا INTERCONTINENTAL | قیمت اتاق یک تخته 5.370.000 تومان می باشد.

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,350,000 تومان
قیمت نوزاد 450,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل در بانکوک :SATHORN موقعیت هتل در پاتایا :BEACH ROAD نام هتل در پاتایا AVANI RESORT & SPA | نرخ اتاق یک تخته 5.460.000 تومان می باشد.

تور بانکوک+پاتایا خرداد 96

تاریخ های تور :

 
رفت : 16 خرداد / برگشت 24 خرداد
رفت : 17 خرداد / برگشت 25 خرداد
رفت : 18 خرداد / برگشت 26 خرداد
رفت : 19 خرداد / برگشت 27 خرداد
رفت : 21 خرداد / برگشت 29 خرداد
رفت : 22 خرداد / برگشت 30 خرداد
رفت : 23 خرداد / برگشت 31 خرداد
رفت : 24 خرداد / برگشت 1 تیر
رفت : 25 خرداد / برگشت 2 تیر
رفت : 26 خرداد / برگشت 3 تیر
رفت : 28 خرداد / برگشت 4 تیر
 
*************
ساعت رفت : 22:10
ساعت برگشت : 22:35
 
*** ترانسفر بانکوک به پاتایا زمینی می باشد و مدت زمان آن تقریبا 1 ساعت می باشد .
 
 
خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه + گشت نیمروزی در بانکوک و پاتایا + ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند
 
توضيحات تکمیلی :

* نرخ نوزاد 450.000 تومان می باشد .
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 10000000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافریا آژانس می باشد .
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد.
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.
* کلیه هتل های فوق تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو و موقت می باشد و در صورت عدم کانفرم ، هتل جایگزین معرفی می گردد
و چنانچه هتل فوق افزایش نرخ داشته باشد ما به التفاوت آن به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد .
 

***نکات مهم***

 
*تمامی اتاق های هتل CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD در تاریخ25 تا 28 سپتامبر پر می باشد . *
*تمامی اتاق های هتل NOVOTEL PLATINIUM در تاریخ 26 جون تا 1 جولای پر می باشد . *
*رزرو هتل PLAZA ATHENE تا تاریخ 15 جولای امکان پذیر می باشد . *
* رزرو این هتل LE BUA STATE TOWER کمتر از 3 شب امکان پذیر نمی باشد . *
*به اتاق های 2 تخته KING هتل AMARI PATTAYA به ازای هر شب نفری مبلغ 3 دلار به پکیج افزوده می گردد. *
*به نفر سوم در اتاق 3 تخته هتل THE IMPERIAL به ازای هر شب مبلغ 6 دلار به پکیج افزوده می گردد. *