رستوران رستوران خاولاک (khavlak)

رستوران خاولاک
اطلاعات رستوران رستوران خاولاک
شهر خاو لاک | تور تایلند
تلفن -
وب سایت
آدرس فارسی تایلند
آدرس انگلیسی thailand

توضیحات رستوران رستوران خاولاک خاو لاک | تور تایلند

khavlak رستوران خاولاک تایلند thailand