رستوران چانگا (Changa)

چانگا
اطلاعات رستوران چانگا
شهر استانبول - تور ترکیه
تلفن -
وب سایت
آدرس فارسی ترکیه - استانبول
آدرس انگلیسی Istanbul

توضیحات رستوران چانگا استانبول - تور ترکیه

رستوران چانگا در سال 2007 برنده (بهترین رستوران جدید ) در استانبول گردید و این جایزه به خاطر دکوراسیون داخلی به این رستوران تعلق گرفت . در روزنامه های محلی ترکیه و یا مجلات بین المللیبارها در باره این رستوران مطالب نوشته اند . این رستوران که در رتبه چهارم این لیست قرار گرفته است در ساختمان نوا در منطقه تکسیم شهراستانبول قرارگرفته است و درفضایی سحرانگیز منویی شامل مخلوطی از غاهای بین المللی و ترکی را سرو می کند .