فرم درخواست تور کوش آداسـی ترکیه ویژه 7 مهرماه 96 در هتل پالوما پاشا