بازار خرید سون ایلون (Seven eleven Malls)

سون ایلون
اطلاعات بازار خرید
شهر ساموئی
وب سایت Website
آدرس فارسی تایلند-ساموئی
آدرس انگلیسی pattaya - thailand

توضیحات

یک فروشگاه کاملا در دسترس است. در ساموئی حداقل شصت شعبه از این فروشگاه با طراحی راه راه قرمز و سبز می باشد. این فروشگاه ها 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته باز می باشد.

Web Analytics