مرکز خرید چاتچای ( Chatchai)

چاتچای
اطلاعات مرکز خرید
شهر هو آهین
وب سایت Website
آدرس فارسی هوآهین - تایلند
آدرس انگلیسی Thailand

توضیحات مرکز خرید چاتچای هو آهین

یکی از بازارهای پرجنب و جوش شهر هوآهین، بازار چاتچای است که به دلیل وجود تعداد زیادی فروشگاه در میان مردم شهر هوآهین محبوبیت زیادی دارد. این بازار در طی روز پذیرای جمع زیادی از بازدیدکنندگانی خارجی و داخلی است. تمامی اجناسی را که بازدیدکنندگان نیاز دارند، در بازار چاتچای به فروش می رسد. در این جا چندین رستوران فعالیت دارد. از جمله یک رستوران دریایی که بهترین غذاهایی دریایی را سرو می کنند. در طول شب بازار باز است و گردشگران می توانند ساعتی از شب را برای خرید اختصاص دهند. قیمت اجناس در بازار چاتچای مناسب است و می توان برخی از مهمترین برندهای جهانی را خریداری کرد.