هتل متروپل (Metropol Hotel)

متروپل
اطلاعات هتل متروپل
درجه
شهر تور ارزان ارمنستان
تلفن 37410510700+
وب سایت Website
آدرس فارسی ارمنستان - ایروان
آدرس انگلیسی 2/2 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0015, Armenia