هتل رگینه (Regineh Hotel)

رگینه
اطلاعات هتل رگینه
درجه
شهر تور ارزان ارمنستان
تلفن 37410651619+
وب سایت Website
آدرس فارسی ارمنستان - ایروان
آدرس انگلیسی 235/1 Armenak Armenakyan St, Yerevan 0047, Armenia