جاذبه های گردشگری مشهد

موزه مردم شناسی و حمام مهدی قلی بیک

موزه مردم شناسی و حمام مهدی قلی بیک

منطقه ییلاقی شاندیز

منطقه ییلاقی شاندیز

کوه سنگی

کوه سنگی

سد چالیدره

سد چالیدره

حرم امام رضا (ع)

حرم امام رضا (ع)

پارک ملت

پارک ملت

پارک طبیعی 7 حوض

پارک طبیعی 7 حوض

باغ نادری

باغ نادری

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

Web Analytics