جاذبه های گردشگری بدروم | تور لحظه آخری ترکیه

موزه باستان شناسی زیرآبی

موزه باستان شناسی زیرآبی

منطقه گومبت بدروم

منطقه گومبت بدروم

قلعه سنت پیتر

قلعه سنت پیتر

خانه های سنتی

خانه های سنتی

تورگوت رئیس مارینا

تورگوت رئیس مارینا

بازار روز

بازار روز

آمفی تئاتر باستانی

آمفی تئاتر باستانی

آرامگاه هالیکارناسوس

آرامگاه هالیکارناسوس