جاذبه های گردشگری مسکو | تور ارزان مسکو

میدان مانژ

میدان مانژ

میدان سرخ

میدان سرخ

مقبره ولادیمیر لنین

مقبره ولادیمیر لنین

کیلومتر صفر

کیلومتر صفر

کلیسای سنت باسیل

کلیسای سنت باسیل

کاخ کرملین

کاخ کرملین

صومعه ناوادویچی

صومعه ناوادویچی

خیابان آربات

خیابان آربات

آسمان نما

آسمان نما