جاذبه های گردشگری پاتایا

مینی سیام

مینی سیام

موزه ریپلی

موزه ریپلی

موزه بطری

موزه بطری

معبد مدرن وانسانگ وارارام

معبد مدرن وانسانگ وارارام

مزرعه تمساح & پارک سنگی میلیون ساله

مزرعه تمساح & پارک سنگی میلیون ساله

دنیای زیر آب

دنیای زیر آب

خانه مقدس حقیقت

خانه مقدس حقیقت

جزیره مرجان

جزیره مرجان

پارک پاتایا و پارک آبی آن

پارک پاتایا و پارک آبی آن

باغ وحش ببرها

باغ وحش ببرها

باغ استوایی نانگ نوچ

باغ استوایی نانگ نوچ

بازار شناور

بازار شناور

آلکازار شو

آلکازار شو

Web Analytics