جاذبه های گردشگری پاتایا

مینی سیام

مینی سیام

معبد مدرن وانسانگ وارارام

معبد مدرن وانسانگ وارارام

دنیای زیر آب

دنیای زیر آب

خانه مقدس حقیقت

خانه مقدس حقیقت

جزیره مرجان

جزیره مرجان

پارک پاتایا و پارک آبی آن

پارک پاتایا و پارک آبی آن

باغ استوایی نانگ نوچ

باغ استوایی نانگ نوچ

آلکازار شو

آلکازار شو

Web Analytics