جاذبه های گردشگری پاتایا | تور ارزان پاتایا

واکینگ استریت

واکینگ استریت

مینی سیام

مینی سیام

موزه ریپلی

موزه ریپلی

موزه بطری

موزه بطری

معبد مدرن وانسانگ وارارام

معبد مدرن وانسانگ وارارام

مزرعه تمساح & پارک سنگی میلیون ساله

مزرعه تمساح & پارک سنگی میلیون ساله

ساحل جامتین

ساحل جامتین

دنیای زیر آب

دنیای زیر آب

خانه مقدس حقیقت

خانه مقدس حقیقت

جزیره مرجان

جزیره مرجان

پارک پاتایا و پارک آبی آن

پارک پاتایا و پارک آبی آن

پارک آبی نت ورک

پارک آبی نت ورک

باغ وحش ببرها

باغ وحش ببرها

باغ استوایی نانگ نوچ

باغ استوایی نانگ نوچ

بازار شناور

بازار شناور

آلکازار شو

آلکازار شو