جاذبه های گردشگری بانکوک | تور ارزان بانکوک

معبد بودای طلایی

معبد بودای طلایی

معبد بودای خوابیده یا بودای لمیده

معبد بودای خوابیده یا بودای لمیده

معبد آمون (معبد سپیده دم)

معبد آمون (معبد سپیده دم)

مجموعه کاخ پادشاهی

مجموعه کاخ پادشاهی

مجسمه بودای زمردی معبد واتپراکائو

مجسمه بودای زمردی معبد واتپراکائو

کانچانابوری

کانچانابوری

شهر سوخته بانکوک

شهر سوخته بانکوک

شهر تاریخی آیوتایا

شهر تاریخی آیوتایا

رودخانه چائوپرایا

رودخانه چائوپرایا

دنیای سافاری یا دنیای وحش

دنیای سافاری یا دنیای وحش

باغ وحش دوزیت

باغ وحش دوزیت

بازار محله چینی ها بانکوک

بازار محله چینی ها بانکوک

بازار گل

بازار گل

بازار شناور روی آب

بازار شناور روی آب

 مزرعه تمساح ها

مزرعه تمساح ها

Web Analytics