جاذبه های گردشگری پوکت | تور ارزان پوکت

موزه تریک آی

موزه تریک آی

منطقه قدیمی

منطقه قدیمی

معبد چالونگ

معبد چالونگ

مجسمه بودای اعظم پوکت

مجسمه بودای اعظم پوکت

قایق سواری در تندآب

قایق سواری در تندآب

فیل سواری

فیل سواری

فانتاسی شو

فانتاسی شو

ساحل پاتونگ

ساحل پاتونگ

جزیره فی فی

جزیره فی فی

جزایر جیمز باند پوکت

جزایر جیمز باند پوکت

پارک آبی اسپلش جانگل

پارک آبی اسپلش جانگل

باغ وحش  پوکت

باغ وحش پوکت