جاذبه های گردشگری دبی | تور ارزان دبی

میدان اسب دوانی

میدان اسب دوانی

مسجد جمیرا

مسجد جمیرا

مسجد بزرگ دبی

مسجد بزرگ دبی

مسجد با شکوه سلیمانیه

مسجد با شکوه سلیمانیه

مسجد آبی

مسجد آبی

کاخ Goksu گوک سو و یا کاخ کوچوک سو

کاخ Goksu گوک سو و یا کاخ کوچوک سو

سواحل پالم دیره

سواحل پالم دیره

سواحل پالم جمیرا

سواحل پالم جمیرا

سواحل پالم جبل علی

سواحل پالم جبل علی

خیابان جمیرا

خیابان جمیرا

پیست اسکی

پیست اسکی

پارک مشرف

پارک مشرف

پارک صفا

پارک صفا

پارک سگا

پارک سگا

پارک ساحلی ممزر

پارک ساحلی ممزر

پارک ساحلی جمیرا

پارک ساحلی جمیرا

پارک زعبیل

پارک زعبیل

پارک الوصل

پارک الوصل

بزرگراه شیخ زاید (E11)

بزرگراه شیخ زاید (E11)

آکواریوم دبی باغ وحش زیرآبی

آکواریوم دبی باغ وحش زیرآبی

اسکیت روی یخ ( پاتیناژ)

اسکیت روی یخ ( پاتیناژ)

 مسجد جامع شیخ زاید

مسجد جامع شیخ زاید