شهر سوخته بانکوک (burnt city)

شهر سوخته بانکوک
اطلاعات جاذبه گردشگری
شهر بانکوک
وب سایت Website
آدرس فارسی تایلند-بانکوک
آدرس انگلیسی bangkok-thailand

توضیحات

آیوتایا شهر تاریخی که بیش از ۴ قرن پایتخت تایلند بوده است. این شهر از بناهای تاریخی تایلند به شمار می‎رود که علاوه بر مرکزیت تمدن آسیای جنوب شرقی در زمان خود یکی از بزرگترین شهرهای دنیا محسوب می‎شد. سلاطین زیادی در این شهر حکمرانی نموده اند. این شهر تا مدتها در اوج قدرت و ثروت قرار داشت و در حال حاضر تنها معبدهای تخریب شده ای در آن به چشم میخورد. با این حال این آیوتایا در لیست جهانی یونسکو ثبت شده است. این شهر که در ۸۰ کیلومتری بانکوک قرار گرفته، با پیشینه طولانی، بیش از ۴۰۰ معبد را در خود جای داده بود.

Web Analytics