آبشار دودن (Duden WaterFalls)

آبشار دودن
اطلاعات جاذبه گردشگری آبشار دودن
شهر آنتالیا
وب سایت
آدرس فارسی سواحل آنتالیا
آدرس انگلیسی Antaliya

توضیحات آبشار دودن آنتالیا

آبشار دودن در شهر آنتالیا و در 28 کیلومتری جاده قدیم آنتالیا ـ بوردور قرار دارد. سرچشمه این آبشار چشمه جوشانی به نام پینارباشی در منطقه کیرک گوزلر در 40 کیلومتری آن می‎باشد. آبشار دودن پس از طی مسیری 14 کیلومتری از زیرزمین در گودالی بنام وارساک در روی زمین جاری می‎شود که پس از یک جریان کوتاه دوباره در طرف دیگر گودالدر اعماق زمین فرو می‌رود. آبی که در گودال وارساک به عمق زمین فرو می‎رود، پس از طی 2 کیلومتر در آبریز آبشار بیرون آمده و آبشار زیبای دودن را شکل می‎دهد. آبی که از زمین بیرون می‌آید 10 متر مکعب در ثانیه بوده و حداکثر دبی آب پس از سر ریز از بالای آبشار و جاری شدن روی زمین، 15 الی 16 متر مکعب در ثانیه می‎باشد. این آب پس از عبور از آنتالیا بعد از 9 کیلومتر به دریای مدیترانه می‎ریزد.

Web Analytics