آبشار دودن (Duden WaterFalls)

آبشار دودن
اطلاعات جاذبه گردشگری آبشار دودن
شهر آنتالیا | تور ارزان آنتالیا
وب سایت
آدرس فارسی سواحل آنتالیا
آدرس انگلیسی Antaliya

توضیحات آبشار دودن آنتالیا | تور ارزان آنتالیا

آبشار دودن در شهر آنتالیا و در 28 کیلومتری جاده قدیم آنتالیا ـ بوردور قرار دارد. سرچشمه این آبشار چشمه جوشانی به نام پینارباشی در منطقه کیرک گوزلر در 40 کیلومتری آن می‎باشد. آبشار دودن پس از طی مسیری 14 کیلومتری از زیرزمین در گودالی بنام وارساک در روی زمین جاری می‎شود که پس از یک جریان کوتاه دوباره در طرف دیگر گودالدر اعماق زمین فرو می‌رود. آبی که در گودال وارساک به عمق زمین فرو می‎رود، پس از طی 2 کیلومتر در آبریز آبشار بیرون آمده و آبشار زیبای دودن را شکل می‎دهد. آبی که از زمین بیرون می‌آید 10 متر مکعب در ثانیه بوده و حداکثر دبی آب پس از سر ریز از بالای آبشار و جاری شدن روی زمین، 15 الی 16 متر مکعب در ثانیه می‎باشد. این آب پس از عبور از آنتالیا بعد از 9 کیلومتر به دریای مدیترانه می‎ریزد.