مسجد سلطان مهرماه (Mehr Mah Sultan)

مسجد سلطان مهرماه
اطلاعات جاذبه گردشگری مسجد سلطان مهرماه
شهر استانبول
وب سایت
آدرس فارسی ترکیه - استانبول
آدرس انگلیسی istanbul-torke

توضیحات مسجد سلطان مهرماه استانبول

مسجد سلطان مهرماه در داخل دروازه در دیرنه قرار گرفته که دیوارهای این مسجد از جنس شیشه بوده و چهار طاق مربوط به گنبد اصلی را محافظت می‎کند. این مسجد در مهرماه در سال 1555 توسط معمارسنیان برای دختر شاه سلیمان اعظم تاسیس گردید. مسجد سلطان مهرماه توسط 161 پنجره داخل آن روشن می‎شود.