عمارات ماسلاک ( Emirates Masalak)

عمارات ماسلاک
اطلاعات جاذبه گردشگری عمارات ماسلاک
شهر استانبول
وب سایت
آدرس فارسی ترکیه - استانبول
آدرس انگلیسی istanbul-torke

توضیحات عمارات ماسلاک استانبول

عمارات ماسلاک توسط سلطان عبدالعزیز بر روی تپه ای سرسبز تاسیس گردید که نمونه ای بسیار با ارزش از سبک معماری عثمانی که در اواخر قرن 19 به شمار می‎رود. در حال حاضر از عمارت به عنوان یک رستوران ساده و ارزان قیمت استفاده می‎شود. هم چنین عمارت ماسلاک و لیمونلو هم به عنوان کافه تریا محسوب می‎گردد.

Web Analytics