دانستنی های سفر

چگونه از بیمه مسافرتی خود استفاده کنید؟

زمانی که برای سفر خود به کلیه جوانب آن فکر میکنید و حساب شده اقدام میکنید قطعآ بیمه مسافرت یک جز اصلی برنامه خود قرار داده اید که آرامش خود و عزیزانتان را فراهم کنید.
زمانی که در سفر دچار اتفاق ناخوشایندی می شوید.اولین نکته ای که از قبل بهش فکر کرده اید برای رفع این اتفاق بیمه مسافرتی است که اینجا به کمک شما می آید.
حالا نوبت به این می رسد که چگونه از بیمه مسافرتی خود استفاده کنید.
بیمه مسافرتی اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد و اعتبار آن فقط در خارج از کشور است و کلیه خدمات موضوع بیمه مسافرتی با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی تضمین و ارائه می گردد.
برای دریافت خسارت بیمه مسافرتی از شرکت های کمک رسان در سفر به دو روش می شود اقدام نمود؛ در حالت اول این است که شرکت ها با ارگانی که شخص بیمه گزار برای رفع خسارت با آن سروکار دارد (نظیر بیمارستان و …) ارتباط برقرار کند، بیمه گزار باید  به اپراتور شرکت کمک رسان درباره نام خود، شماره بیمه نامه و مدت اعتبار آن صحبت کنند و همچنین حادثه ای که برایشان رخ داده را هم اطلاع دهند.
و هزینه های مربوط به خسارت را به طور مستقیم به آنجا واریز کند.

چگونه از بیمه مسافرتی خود استفاده کنید

دیگر حالتی که برای دریافت هزینه های مربوط به خسارت صورت می گیرد این است، شخص بیمه گزار تمام هزینه های شخصا پرداخت کند و با ارائه مدارک مربوط به شرکت های کمک رسان یا شرکت بیمه ی مورد نظر در کشور مقصد هزینه های خود دریافت کند. مدارکی که باید ارائه دهد نیز شامل بیمه نامه و صورتحساب هایی پرداخت شده ای که مورد تایید ارگان های مربوطه باشد، نیز می شود.

سقف تعهدات بیمه مسافرتی که حداکثر تعهدات مالی شرکت بیمه ای مورد نظر در برابر هزینه خسارات وارد شده است . هر چه سقف تعهداتی که بیمه مسافرتی ارائه می دهد بالاتر باشد بیشتر به نفع مسافر خواهد بود.

همچنین مسافر می تواند خسارتهای وارده را طبق جداول مربوطه پس از ورود به ایران با ارسال مدارک لازم (بیمه نامه، کپی از صفحه اول شناسنامه، کپی پاسپورت از صفحه مربوط به ورود و خروج به کشور در آن سفر، اصل مدارک مربوط به هزینه های انجام شده و فرم اطلاعات خسارت که نزد شرکت می باشد) نهایتاً تا ۳۰ روز دریافت نماید.