دانستنی های سفر

چرا باید بیمه مسافرتی بخریم؟

در اکثر مواقع برای استراحت کردن و رسیدن به آرامش و دور شدن از استرس های روزمره تصمیم به سفر می گیریم و با یک برنامه ریزی دقیق به مسافرت میرویم غافل از اینکه امکان وقوع اتفاقاتی که باعث می شود کل برنامه سفر ما را به هم بریزد و آرامش سفر به استرس تبدیل شود.

 بیمه مسافرتی


به همین منظور طرح بیمه مسافرتی باعث می شود که ما در برابر اتفاقات ناخوشایند در مسافرت که احتمال وقوع آن برای هر کسی ممکن است به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی و غذای نامناسب دچار گرمازدگی، مسمومیت و بیماری شوید و نیاز به مراقبت های پزشکی داشته باشید.

چمدان یا بار خود را در فرودگاه گم کرده و به وسایل ضروری نیاز دارید؟

به علت بیماری یا فوت نزدیکانتان مجبور به بازگشت از سفرتان هستید.

کیف یا چمدان خود را که داروهای ضروری شما در آن بوده گم کرده و نیاز به خرید دارو دارید؟

کیف پول و مدارک ضروری خود را گم کرده اید و به پول و مدارک جدید نیاز دارید؟
 بیماری، تاخیر پرواز، کنسل شدن پرواز و حتی نا آرامی های سیاسی در مقصدی که پیش رو دارید، می تواند باعث بی پول شدن شما بشود. اگر خودتان دلیل خوبی برای کنسل کردن سفرتان داشته باشید و یا عوامل مهم بیرونی شما را از سفر کردن باز نگه دارند، بیمه مسافرتی به شما کمک می کند تا هزینه هاتیان را جبران کنید و با خیال آسوده سفر کنید.
ارزش آرامش ذهن یکی از بزرگترین مزیت های بیمه ی مسافرتی می‌باشد، به جای اینکه برای هر پیشامدی استرس بگیرید، می توانید راحت به لذت بردن از سفرتان بپردازید و مطمئن باشید که در مواقع ضروری چیزی هست که شما را پشتیبانی کند.